To continue browsing on this webpage to the full extent in accordance with our cookie policy, please enable cookies by selecting a link below or choose appropriate settings in your browser software.

Profesinių kompetencijų ir mokymų projektas

2017 / 11 / 15

Siekdama būti konkurencinga rinkoje, gaminti kokybišką produktą ir būti patrauklia darbuotojams, UAB „NEO GROUP“ įgyvendina 36 mėnesių trukmės darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą. 2017 m. rugsėjo 25 d. prasidėjęs projektas pavadinimu „UAB „NEO GROUP“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ siekia stiprinti darbuotojų specialiąsias žinias ir įgūdžius gilinantis į konkrečias darbines situacijas polietilentereftalato (PET) granulių gamybos srityje. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2021 m. rugsėjo mėnuo.

Skaityti plačiau čia

Siųsti