To continue browsing on this webpage to the full extent in accordance with our cookie policy, please enable cookies by selecting a link below or choose appropriate settings in your browser software.

NEO GROUP suteiktas auksinis reitingas EcoVadis platformoje!

2018 / 11 / 16

Įmonės dažnai renkasi tiekėjus atsižvelgdamos į jų patikimumą, todėl nepriklausomo audito EcoVadis įmonių reitingavimas pagal griežtus, vieningus ir aiškiai suprantamus kriterijus savo platformoje stiprina skaidrumą ir ilgalaikį bendradarbiavimą, o daugeliu atveju gali būti lemiamas dalykas sudarant sandorį.

EcoVadis sudaro tvarumo reitingus tokioms pasaulinio lygio tiekimo grandinių organizacijoms kaip Coca&Cola, BASF, Johnson&Johnson, Nestlé, Renault ir kt. Iš viso EcoVadis platformoje yra vertinama daugiau nei 30 tūkst. įmonių pagal įvairius kriterijus: rūpinimąsi aplinkosauga, darbo tvarkas, žmogaus teisių užtikrinimą, tvarų pirkimų organizavimą ir sąžiningumą vykdant verslą.

EcoVadis metodika pagrįsta tarptautiniais įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) standartais, tarp jų – Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva, Jungtinių tautų pasaulinis susitarimas ir ISO 26000, apimantis 150 pirkimo kategorijų ir 140 šalių.

Nepriklausomo vertinimo metu, kurio išvados ką tik buvo paskelbtos, NEO GROUP buvo įtraukta prie TOP 1% visame pasaulyje vertintų tiekėjų  ir  įvertinta auksiniu reitingu!

EcoVadis įvertino NEO GROUP politiką, veiksmus ir rezultatus ĮSA srityse, ypatingą dėmesį skiriant aplinkos apsaugai ir darbo praktikai.

Tai puiki žinia tiek mums, tiek mūsų klientams, nes tvari plėtra yra neatsiejama NEO GROUP veiklos dalis griežtas ir nepriklausomas EcoVadis auditas geriausiai patvirtina, kad dirbame maksimaliai efektyviai, atsakingai ir nuolat tobulėjame.

Bendrai tarp visų pramonės sektorių įmonių, kurias vertino „EcoVadis“: TOP 1 proc. tiekėjų, kuriuos EcoVadis vertino visose kategorijose.

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamybos kategorijoje, lyginant su kitais tiekėjais, NEO GROUP įvertinta:

Aplinkos apsauga: TOP 2 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Darbo praktika: TOP 23 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Sąžininga verslo praktika: TOP 3 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Stabilūs pirkimai. TOP 7 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Bendrai tarp kitų šio sektoriaus tiekėjų gamintojų: TOP 2 proc. tų tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Tikrai? Nes aš radau, kad 1 proc.

Overall: UAB NEO GROUP is in the TOP 1 % of suppliers assessed by EcoVadis in

Siųsti