To continue browsing on this webpage to the full extent in accordance with our cookie policy, please enable cookies by selecting a link below or choose appropriate settings in your browser software.

RECERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

2018 / 07 / 16

15 czerwca, 2018 roku, na podstawie przeprowadzonego auditu recertyfikacyjnego DNV GL Business Assurance Finland Oy AB potwierdził wdrożony i stale rozwijany przez naszą firmę System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Utrzymany certyfikat obejmuje produkcję granulek poletylen-tereftalatu (PET) i Aromatycznych Polioli Poliestrowych (APP). Działalność handlową w zakresie sprzedaży produkcji, jako surowców do opakowań żywnościowych i pianek lub poliuretanowych sandwich paneli na rynku budowlanym spełnia w pełni wymogi procedury i standardów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Funkcjonowanie Systemu pozwala nam na bieżące monitorowanie procesów produkcyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, zgodnych z życzeniami klientów.

Certyfikat ISO 9001:2015

i

Certyfikat ISO 14001:2015

Dowiedz się więcej:

O Firmie i polityce jakości

Wyślij