Atnaujinta Lygių galimybių politika

2023 / 09 / 04

Atnaujinome Lygių galimybių politiką, bei jos įgyvendinimo tvarką.

Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės darbo metu. Įdarbinimas ir įdarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas.
Visais atvejais pagrindinis dėmesys yra skiriamas sugebėjimui gerai atlikti darbą.

Taip pat nuo šiol mūsų puslapyje rasite informaciją apie įmonėje dirbančių moterų ir vyrų skaičių, taip pat darbo stažą:

 

Siųsti