Apie mus

NEO GROUP yra dinamiškai besivystanti šiuolaikinė polietilentereftalato (PET) granulių gamybos įmonė – viena iš pagrindinių aukštos kokybės PET žaliavos plastikinei pakuotei ir poliolių gamintojų Europoje.

Įkurta Lietuvoje 2004 metais, NEO GROUP yra strategiškai palankioje vietoje – pačiame Europos centre. NEO GROUP, pradžioje įsteigta kaip PET granulių, skirtų maisto produktų ir gėrimų pakuotėms, gamintoja, šiuo metu aptarnauja beveik 300 klientų iš daugiau nei 30 šalių. NEO GROUP išplėtė savo veiklą 2011 metais, įtraukdama cheminį gamybinių PET atliekų perdirbimą iki aromatinio poliesterpoliolio, NEOPOLYOL, kuris yra plačiai naudojamas statybos pramonėje. NEO GROUP neturi nei dukterinių nei asocijuotų įmonių, vienintelis akcininkas yra Retal Industries Ltd.

Mūsų vertybės

Penkios pagrindinės NEO GROUP vertybės –

 • Atvirumas ir sąžiningumas
 • Komandinis darbas ir darbuotojų atsakomybė
 • Kokybė
 • Atsakomybė už darbuotojų sveikatą, saugą ir aplinkos apsaugą
 • Inovatyvumas ir nuolatinis tobulėjimas

Mes didžiuojamės galėdami teigti, kad mūsų įmonės puoselėjamą atvirumo ir sąžiningumo principą aiškiai pastebi ir klientai, ir darbuotojai. Skatiname savo komandą siekti optimalaus įgūdžių, inovacijų ir gamybos pajėgumų derinio, ir, galiausiai, faktiniais poreikiais pagrįstų išskirtinių sprendimų, kuriuos pateikiame savo klientams. Prisiimdami visą atsakomybę už profesinį ir asmeninį savo darbuotojų tobulėjimą, mes toliau įgyvendiname šiuos naudingus sprendimus.

Mūsų įmonės vertybės atspindi kokybės siekį, taip pat šiuolaikišką požiūrį į tarpusavio sąveiką, atvirą požiūrį į atsiliepimus, sprendimų ieškojimą ir atvirą bei sąžiningą bendravimą. Esame komanda, siekianti užtikrinti kokybę visuose lygmenyse: nuo pirmojo kontakto su klientu iki produktų pristatymo griežtai laikantis reikalavimų. Suvokiame absoliutaus patikimumo svarbą, todėl siekiame, kad mūsų gamybos procesai ir įrenginiai atitiktų aukščiausius ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

NEO GROUP yra aktyvi Europos PET gamintojų komiteto (Commitee of PET Manufacturers in Europe – CPME), Klaipėdos Prekybos ir pramonės rūmų bei Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos narė. NEO GROUP atstovavo Lietuvai Europos verslo apdovanojimuose (European Business Awards), kuriuos remia HSBC, ir įdiegė sertifikuotą vadybos sistemą DNV-GL.

Nuolatinis tobulėjimas ir novatoriškumas – tai NEO GROUP vertybės, leidžiančios mums išlaikyti lyderio pozicijas savo srityje. Mūsų sukurti produktai ir procesai visada sulaukia palankių klientų atsiliepimų. NEO GROUP imasi visų atsargumo priemonių, kad užtikrinti mūsų darbuotojų sveikatą ir saugą, taip pat taiko veiksmingus bei efektyvius darbo metodus, kurie nuodugniai paaiškinami mūsų komandos nariams.

Atsakomybė už aplinkos saugumą yra svarbiausias uždavinys mūsų gamybiniuose procesuose ir patalpose. Plačiai žinoma, kad produktai su prekių ženklais NEOPET ir NEOPOLYOL yra atsakingas ir patikimas produkto pasirinkimas. Mes atkreipiame išskirtinį dėmesį į aukščiausią žaliavų, energijos išteklių naudojimą ir antrinio atliekų perdirbimo lygį, o ilgalaikė mūsų verslo aplinkos kokybė yra tokia pat svarbi kaip ir trumpalaikiai ir vidutinės trukmės rezultatai. Išskirtinį dėmesį teikiame griežčiausiems ekonominio ir ekologinio patvarumo standartams dėl žaliavų, energijos išteklių naudojimo ir antrinio atliekų perdirbimo. Kartu su ilgalaikio pobūdžio veikla aplinkos apsaugos srityje mes atsižvelgiame ir į trumpalaikius bei vidutinio laikotarpio rezultatus.

NEO GROUP, gerbiama Europos PET gamintoja, yra ambicinga tarptautinių ir visame pasaulyje veikiančių bendrovių partnerė, turinti novatoriškų plėtros planų.

Įmonė vykdo finansinį atskaitingumą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei tarptautiniais apskaitos standartais. Ruošiame savo išorinę ir vidinę finansinę informaciją nenuslepdami faktų apie savo finansinę veiklą. Įmonė įsipareigoja neslėpti pajamų ir sąžiningai tvarkyti įmonės finansus bei mokėti visus teisės aktų tvarka numatytus mokesčius.

Mūsų vertybės Verslo etikos kodeksas

Nasze wartości

 • Otwartość i uczciwość
 • Praca zespołowa i odpowiedzialność pracowników
 • Jakość
 • Innowacje i ciągłe doskonalenie
 • Odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska

Jesteśmy dumni i możemy stwierdzić, że promowana przez naszą firmę zasada otwartości i uczciwości jest wyraźnie zauważana zarówno przez klientów, jak i przez pracowników. Zachęcamy nasz zespół do osiągnięcia optymalnego połączenia umiejętności, innowacji i zdolności produkcyjnych, co ostatecznie staje się wyjątkowym rozwiązaniem dla naszych klientów, opartym na ich rzeczywistych potrzebach. Biorąc pełną odpowiedzialność za rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników, nadal będziemy wdrażać te korzystne rozwiązania.

Wartości, które promuje nasza firma, wskazują na to, że naszym celem jest dążenie do jakości. Odzwierciedlają one także nowoczesne podejście do interoperacyjności, otwartość na opinie,
szukanie rozwiązań oraz otwartą i szczerą komunikację. Jesteśmy zespołem, który dąży do zapewnienia jakości na wszystkich poziomach: od pierwszego kontaktu z klientem po zapewnienie, że produkt jest dostarczany dokładnie zgodnie z wymaganiami. Rozumiemy znaczenie absolutnej niezawodności, dlatego konsekwentnie utrzymujemy nasze działania i obiekty zgodnie z najwyższymi standardami, z zachowaniem zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001.

NEO GROUP jest aktywnym członkiem Komitetu Europejskich Producentów PET (CPME), Izby Przemysłowo-Handlowej w Kłajpedzie oraz Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego. NEO GROUP reprezentowała Litwę w konkursie European Business Awards sponsorowanym przez HSBC i wprowadziła certyfikowany system zarządzania DNV-GL.

Ciągłe doskonalenie i innowacyjność to wartości NEO GROUP, które pozwalają nam utrzymać wiodącą pozycję w naszej dziedzinie. Nasze produkty i procesy są zawsze dobrze odbierane przez naszych klientów i właścicieli. NEO GROUP podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz stosuje skuteczne i wydajne metody pracy, które są dokładnie wyjaśnione naszym zespołom.

Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska jest niezbędna i bardzo ważna w naszych procesach produkcyjnych i naszych obiektach. Powszechnie wiadomo, że produkty z markami NEOPET i NEOPOLYOL kojarzą się z odpowiedzialnym i niezawodnym wyborem granulatu PET i produktu poliol. Szczególną uwagę zwracamy na spełnienie najsurowszych standardów zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania surowców, zasobów energetycznych i wtórnego recyklingu odpadów przemysłowych, przy czym długoterminowa jakość środowiska w naszej działalności jest tak samo ważna jak wyniki krótko- i średnioterminowe.

Jako szanowany europejski producent granulatu PET, NEO GROUP jest ambitnym partnerem międzynarodowych i globalnych przedsiębiorstw, ciągle realizującym innowacyjne plany rozwoju.

Czytaj więcej o naszych wartościach[:lt]Įkurta Lietuvoje 2004 metais, NEO GROUP yra strategiškai palankioje vietoje – pačiame Europos centre. NEO GROUP, pradžioje įsteigta kaip PET granulių, skirtų maisto produktų ir gėrimų pakuotėms, gamintoja, šiuo metu aptarnauja beveik 300 klientų iš daugiau nei 30 šalių. NEO GROUP išplėtė savo veiklą 2011 metais, įtraukdama cheminį gamybinių PET atliekų perdirbimą iki aromatinio poliesterpoliolio, NEOPOLYOL, kuris yra plačiai naudojamas statybos pramonėje. NEO GROUP neturi nei dukterinių nei asocijuotų įmonių, vienintelis akcininkas yra Retal Industries Ltd.

Mūsų vertybės

Penkios pagrindinės NEO GROUP vertybės –

 • Atvirumas ir sąžiningumas
 • Komandinis darbas ir darbuotojų atsakomybė
 • Kokybė
 • Atsakomybė už darbuotojų sveikatą, saugą ir aplinkos apsaugą
 • Inovatyvumas ir nuolatinis tobulėjimas

Mes didžiuojamės galėdami teigti, kad mūsų įmonės puoselėjamą atvirumo ir sąžiningumo principą aiškiai pastebi ir klientai, ir darbuotojai. Skatiname savo komandą siekti optimalaus įgūdžių, inovacijų ir gamybos pajėgumų derinio, ir, galiausiai, faktiniais poreikiais pagrįstų išskirtinių sprendimų, kuriuos pateikiame savo klientams. Prisiimdami visą atsakomybę už profesinį ir asmeninį savo darbuotojų tobulėjimą, mes toliau įgyvendiname šiuos naudingus sprendimus.

Mūsų įmonės vertybės atspindi kokybės siekį, taip pat šiuolaikišką požiūrį į tarpusavio sąveiką, atvirą požiūrį į atsiliepimus, sprendimų ieškojimą ir atvirą bei sąžiningą bendravimą. Esame komanda, siekianti užtikrinti kokybę visuose lygmenyse: nuo pirmojo kontakto su klientu iki produktų pristatymo griežtai laikantis reikalavimų. Suvokiame absoliutaus patikimumo svarbą, todėl siekiame, kad mūsų gamybos procesai ir įrenginiai atitiktų aukščiausius ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

NEO GROUP yra aktyvi Europos PET gamintojų komiteto (Commitee of PET Manufacturers in Europe – CPME), Klaipėdos Prekybos ir pramonės rūmų bei Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos narė. NEO GROUP atstovavo Lietuvai Europos verslo apdovanojimuose (European Business Awards), kuriuos remia HSBC, ir įdiegė sertifikuotą vadybos sistemą DNV-GL.

Nuolatinis tobulėjimas ir novatoriškumas – tai NEO GROUP vertybės, leidžiančios mums išlaikyti lyderio pozicijas savo srityje. Mūsų sukurti produktai ir procesai visada sulaukia palankių klientų atsiliepimų. NEO GROUP imasi visų atsargumo priemonių, kad užtikrinti mūsų darbuotojų sveikatą ir saugą, taip pat taiko veiksmingus bei efektyvius darbo metodus, kurie nuodugniai paaiškinami mūsų komandos nariams.

Atsakomybė už aplinkos saugumą yra svarbiausias uždavinys mūsų gamybiniuose procesuose ir patalpose. Plačiai žinoma, kad produktai su prekių ženklais NEOPET ir NEOPOLYOL yra atsakingas ir patikimas produkto pasirinkimas. Mes atkreipiame išskirtinį dėmesį į aukščiausią žaliavų, energijos išteklių naudojimą ir antrinio atliekų perdirbimo lygį, o ilgalaikė mūsų verslo aplinkos kokybė yra tokia pat svarbi kaip ir trumpalaikiai ir vidutinės trukmės rezultatai. Išskirtinį dėmesį teikiame griežčiausiems ekonominio ir ekologinio patvarumo standartams dėl žaliavų, energijos išteklių naudojimo ir antrinio atliekų perdirbimo. Kartu su ilgalaikio pobūdžio veikla aplinkos apsaugos srityje mes atsižvelgiame ir į trumpalaikius bei vidutinio laikotarpio rezultatus.

NEO GROUP, gerbiama Europos PET gamintoja, yra ambicinga tarptautinių ir visame pasaulyje veikiančių bendrovių partnerė, turinti novatoriškų plėtros planų.

Įmonė vykdo finansinį atskaitingumą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei tarptautiniais apskaitos standartais. Ruošiame savo išorinę ir vidinę finansinę informaciją nenuslepdami faktų apie savo finansinę veiklą. Įmonė įsipareigoja neslėpti pajamų ir sąžiningai tvarkyti įmonės finansus bei mokėti visus teisės aktų tvarka numatytus mokesčius.

Mūsų vertybės Verslo etikos kodeksas[:it]Fondata nel 2004 in Lituania, NEO GROUP si trova in un luogo strategicamente favorevole–al centro dell’Europa. All’inizio, NEO GROUP è stata costituita per la produzione di PET destinato alla produzione di imballi per prodotti alimentari e bibite, adesso fornisce i propri servizi a quasi 300 clienti in più di 30 paesi. NEO GROUP ha sviluppato le proprie attività nel 2011, includendo il riciclaggio chimico di residui di PET per poter offrire un pacchetto di servizi polivalenti e responsabili associato al materiale NEOPOLYOL molto utilizzato nell’industria edilizia.

I nostri valori

 • Apertura e onestà
 • Lavoro di squadra e responsabilità dei dipendenti
 • Qualità
 • Innovazione e perfezionamento continuo
 • Responsabilità per la salute e la sicurezza dei dipendenti e protezione dell’ambiente

Siamo felici di poter dire che il rispetto dei principi di apertura e onestà nella nostra impresa è evidente sia per i clienti, sia per i dipendenti. Incoraggiamo la nostra squadra a creare un
insieme di competenze, innovazioni, capacità di produzione e soluzioni corrispondenti ai bisogni effettivi dei nostri clienti. Assumendoci tutta la responsabilità per il perfezionamento
professionale e personale dei nostri dipendenti, continueremo ad offrire queste soluzioni vantaggiose.

I valori della nostra impresa riflettono il nostro impegno verso la qualità, con un approccio aperto al confronto, alla ricerca di soluzioni e all comunicazione aperta ed onesta. Siamo una
squadra che persegue l’obiettivo di garantire la qualità a tutti i livelli: dal primo contatto con il cliente fino alla fornitura di prodotti conformi alle sue esigenze. Siamo consapevoli
dell’importanza dell’affidabilità assoluta e desideriamo che i nostri metodi e le nostre infrastrutture siano conformi alle più severe condizioni delle norme ISO 9001 e ISO 14001.

NEO GROUP è membro attivo del Comitato europeo di produttori di PET, della Camera di commercio, dell‘industria e dell‘artigianato di Klaipėda e dell’Associazione dell‘industria chimica della Lituania. NEO GROUP ha rappresentato la Lituania durante la cerimonia di attribuzione dei HSBC Business Awards europei (European Business Awards) HSBC ed è conforme al sistema certificato di gestione DNV-GL.

Il perfezionamento continuo e le innovazioni sono i valori di NEO GROUP che ci permettono di conservare la posizione di leader nell‘ambito delle nostre attività. I prodotti e i processi che
abbiamo creato per ottenere i migliori risultati hanno sempre riscontrato reazioni positive dei nostri clienti e dei nostri proprietari. NEO GROUP adotta delle misure di precauzione per
garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, l’impresa applica anche i metodi di lavoro efficaci spiegati in modo dettagliato alle nostre squadre.

La responsabilità verso l’ambiente è d‘obbligo nei nostri processi produttivi e nel nostro impianto. NEOPET e NEOPOLYOL sono ben noti come scelta responsabile ed affidabile in termini ti PET and polioli. Riserviamo un’attenzione particolare alle norme più severe di sostenibilità economica ed ecologica in materia di consumo di materie prime, di energia e nel riciclaggio, ponendo uguale attenzione sia sulle attività a lungo termine, sia sui risultati a breve e a medio termine.

NEO GROUP, stimata produttrice europea, è partner ambizioso di società internazionali e mondiali che hanno progetti di sviluppo innovativi.

I nostri valori[:fr]Fondée en 2004 en Lituanie, NEO GROUP est située dans un lieu stratégiquement favorable – au centre même de l’Europe. Au début, NEO GROUP a été fondée pour la production de granulés de PET destinés aux emballages de produits alimentaires et de boissons ; actuellement, elle fournit presque 300 clients dans plus de 30 pays. NEO GROUP a développé ses activités en 2011 en incluant le recyclage chimique des déchets de PET pour pouvoir offrir un grand nombre de services polyvalents et responsables associés au matériau NEOPOLYOL largement utilisé dans l’industrie du bâtiment.

Nos valeurs

 • Ouverture et honnêteté
 • Travail en équipe et responsabilité des employés
 • Qualité
 • Innovations et perfectionnement constant
 • Respect de la santé et la sécurité des employés et protection de l’environnement

Nous sommes fiers de pouvoir dire que le respect des principes d’ouverture et d’honnêteté dans notre entreprise est évident pour les clients et pour les employés. Nous incitons notre équipe à créer un ensemble de compétences, d’innovations, de capacités de production et de solutions correspondant aux besoins effectifs de nos clients. En assumant toute la responsabilité pour le
perfectionnement professionnel et personnel de nos employés, nous nous engageons à poursuivre le déploiement de solutions intelligentes.

Les valeurs de notre entreprise reflètent notre désir de qualité, notre point de vue moderne sur l’interaction mutuelle, notre ouverture aux réactions, nos recherches de solutions et notre
communication ouverte et honnête. Nous sommes une équipe qui poursuit le but de garantir la qualité à tous les niveaux : depuis le premier contact avec le client jusqu’à la livraison de produits correspondant strictement aux exigences. Nous comprenons l’importance de la fiabilité absolue et désirons que nos procédés et nos équipements de production soient conformes aux plus strictes conditions requises des normes ISO 9001 et ISO 14001.

NEO GROUP est un membre actif du Comité européen de producteurs de PET, de la Chambre de commerce et d’industrie de Klaipėda et de l’Association d’entreprises d’industrie chimique de la Lituanie. NEO GROUP a représenté la Lituanie pendant la cérémonie de remise des Prix d’affaires européennes (European Business Awards) supportés par HSBC et a introduit un système certifié de gestion DNV-GL.

L’auto-perfectionnement constant et l’innovation sont les valeurs de NEO GROUP qui nous permettent de préserver nos positions de leader dans le domaine de nos activités. Les produits et les processus que nous créons pour obtenir les meilleurs résultats entraînent toujours des réactions positives de nos clients et de nos propriétaires. NEO GROUP prend des mesures de précaution pour garantir la santé et la sécurité des employés ; l’entreprise applique également des méthodes de travail efficaces qui sont expliquées exhaustivement à nos équipes.

En ce qui concerne nos processus et nos objets industriels, le respect de l’environnement est notre mission principale. Il est largement reconnu que le choix des produits portant les marques
NEOPET et NEOPOLYOL est un choix de granulés de PET responsable et fiable. Nous réservons une attention particulière aux plus strictes normes de développement durable d’un point de vue économique et écologique dans l’utilisation des matières premières et des sources d’énergie ainsi que dans le recyclage de déchets. En exerçant nos activités à long terme dans le domaine de la protection de l’environnement, nous prenons en considération les résultats à court et à moyen termes.

NEO GROUP, entreprise productrice européenne respectable, est un partenaire ambitieux des sociétés internationales et mondiales ayant des plans de développement innovants.

Nos valeurs[:de]Das Unternehmen NEO GROUP wurde 2004 in Litauen gegründet und liegt strategisch im Herzen Europas. Die Geschichte von NEO GROUP begann mit Herstellung von PET-Granulat für Lebensmittel- und Getränkeverpackung. Heute hat das Unternehmen mehr als 300 Verpackungsunternehmen als Kunden in über 30 Ländern. 2011 hat NEO GROUP ihre Tätigkeit um die chemische Verarbeitung von PET-Abfällen erweitert, um den Kunden als Hersteller des in der Bauindustrie beliebten NEOPOLYOLs vollständige und komplexe Dienstleistungen anzubieten.

Unsere Werte

 • Aufgeschlossenheit und Ehrlichkeit
 • Teamarbeit und Stärkung der Handlungskompetenz unserer
 • Mitarbeiter Qualität Innovationen und ständige
 • Weiterbildung Verantwortung für Gesundheit und Arbeitsschutz unserer
 • Mitarbeiter und für den Umweltschutz

Wir freuen uns mitzuteilen, dass unsere Prinzipien der Aufgeschlossenheit und Ehrlichkeit von unseren Kunden und Mitarbeitern besonders geschätzt werden. Wir ermutigen unsere Teammitglieder, wir geben ihnen mehr Wahlfreiheit und Handlungsfreiheit, die bei Zusammenwirkung von effizienten Fertigkeiten, Innovationen und Produktionsmöglichkeiten in bedarfsorientierten Entscheidungsvorschlägen für unsere Kunden resultieren. Wir übernehmen die Verantwortung für berufsbezogene und persönliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter und werden auch weiterhin diese Entscheidungen ins Leben umsetzen.

Unsere Werte wiederspiegeln unser Streben nach Qualität und moderne Einstellung zur Zusammenwirkung, zum lösungsorientierten Handeln und zur offenen und ehrlichen Kommunikation. Unser Team versucht, hohe Qualität auf allen Ebenen zu gewährleisten: vom ersten Kontakt mit dem Kunden bis zur streng geregelten Produktlieferung. Wir verstehen die Bedeutung absoluter Zuverlässigkeit, darum entsprechen unsere Produktionsprozesse und unsere Einrichtung den ISO 9001- und ISO 14001-Normen.

NEO GROUP ist ein aktives Mitglied des Ausschusses der Europäischen PET-Hersteller (CPME), der Handelskammer Klaipėda und der Litauischen Assoziation der Chemieindustrieunternehmen. NEO GROUP vertrat Litauen bei HSBC European Business Awards und wurde von DNV GL Management Systems Certification zertifiziert.

In Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit unserer Mitarbeiter kann man sich auf NEO GROUP verlassen. NEO GROUP übernimmt die Verantwortung, trifft Maßnahmen, setzt effiziente Arbeitsmethoden um und erklärt alle Vorgänge ihren Mitarbeitern.

Bei Erzeugungsprozessen und Produkten achten wir immer auf Umweltschutz. Es ist weltweit bekannt, dass Produkte mit MarkenzeichenNEOPET und NEOPOLYOL auf der guten und verantwortungsvollen Wahl von PET-Granulat beruhen. Einen besonderen Wert legen wir auf die Sorgfalt bei der Auswahl von Rohstoffen und Entsprechung den Normen, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und Recycling. Wir berücksichtigen nicht nur langfristige Ziele im Bereich des Umweltschutzes, sondern auch kurzfristige und mittlere Ergebnisse.

NEO GROUP ist ein renommierter europäischer PET-Hersteller und ein ehrgeiziger Partner internationaler und weltweit tätiger Unternehmen mit den Zielen, innovatorisch zu handeln und sich ständig weiterzuentwickeln.

Unsere Werte
[:ru]Основанная в 2004 году в Литве, NEO GROUP стратегически расположена в самом центре Европы. В настоящее время компания обслуживает почти 300 компаний из более чем 30 стран, хотя изначально NEO GROUP была основана как компания-производитель ПЭТ для упаковки пищевых продуктов и напитков. NEO GROUP расширила свой бизнес до химической переработки отходов ПЭТ в 2011 году, чтобы предоставить своим клиентам комплексное ответственное обслуживание наряду с поставкой материала NEOPOLYOL, широко используемого в строительной промышленности.

Наши ценности

Пять основных ценностей NEO GROUP –

 • Открытость и добросовестность
 • Командная работа и ответственность работников
 • Качество
 • Новаторство и постоянное совершенствование
 • Ответственность за здоровье, безопасность работников и охрану окружающей среды

Мы с гордостью можем утверждать, что принцип открытости и честности нашей компании очевиден как для клиентов, так и для наших сотрудников. Мы поощряем нашу команду к достижению оптимального сочетания навыков, инноваций и производственных возможностей, и в результате основанные на фактических потребностях исключительные решения, которые мы предоставляем нашим клиентам. Принимая на себя всю полноту ответственности за личное и профессиональное развитие наших сотрудников, мы продолжим реализовывать эти выгодные решения.

Ценности нашей компании отражают стремление к качеству, а также современный подход к взаимодействию, поиску решений, открытом и честном общении. Как команда мы стремимся обеспечить качество на всех уровнях: от первого контакта с клиентом до обеспечения поставки изделия в строгом соответствии с требованиями. Мы понимаем важность абсолютной надежности, поэтому поддерживаем свои производственные процессы и объекты на самом высоком уровне в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

NEO GROUP является активным членом Комитета Европейских производителей ПЭТ (CPME), Торгово-промышленной палаты г. Клайпеда, а также Ассоциации предприятий литовской химической промышленности. NEO GROUP представляла Литву на европейском конкурсе HSBC European Business Awards и прошла сертификацию системы управления DNV-GL.

Постоянное совершенствование и новаторство – это ценность NEO GROUP, которая позволяет нам сохранять позицию лидера в своей области. Наши продукты и процессы разработки всегда получают удовлетворительные отзывы от клиентов и собственников за лучшие результаты.

Что касается ответственности за здоровье и безопасность наших сотрудников на работе, NEO GROUP следует всем мерам предосторожности, а также содействует действенным и эффективным методам работы, которые были четко объяснены нашим командам.

Ответственность за состояние окружающей среды является важнейшей задачей на нашем производстве и объектах. Широко известно, что товары марок NEOPET и NEOPOLYOL – это ответственный и надёжный выбор среди ПЭТ гранул и полиолов. Мы уделяем исключительное внимание высочайшим стандартам экономической и экологической устойчивости в отношении сырья, потребления энергоресурсов и вторичной переработки отходов. При этом наряду с долгосрочным характером нашей деятельности в области защиты окружающей среды мы учитываем важность краткосрочных и среднесрочных результатов.

Будучи уважаемым европейским производителем ПЭТ, NEO GROUP является амбициозным партнером интернациональных и глобальных компаний, с текущими инновационными планами развития.

НАШИ ЦЕННОСТИ[:en]Founded in Lithuania in 2004, NEO GROUP is strategically located in the heart of Europe. Serving nearly 300 packaging companies across over 30 countries, NEO GROUP was initially established as a company manufacturing PET for food and beverage packaging. NEO GROUP expanded into the chemical recycling of PET waste in 2011 in order to provide a complete, responsible service to its clients, with NEOPOLYOL popular in the construction industry.

Our Values

 • Openness & Honesty
 • Teamwork & Empowerment of our Employees
 • Quality
 • Responsibility for the Health & Safety at Work of our Employees and Environmental Protection
 • Innovation & Continuous Improvement

We are proud to state that our company value of openness and honesty is evident for both clients and employees. We empower our team in order to encourage the best possible combination of skill, innovation and facilities, resulting in exceptional fact-based solutions for our clients. By taking strict responsibility for our employees personal and professional development, we will continue to deliver these advantageous solutions.

Our company values reflect our dedication to quality, with an open-minded approach to feedback, finding solutions, and open and honest communication. As a team, we are committed to delivering quality in everything we do, from the customers’ initial contact to ensuring the product is delivered precisely as required. We understand the importance of complete reliability, so we consistently maintain our activities and facilities to the highest standard, with ISO 9001 and ISO 14001 conformity.

NEO GROUP is an active member in the Commitee of PET Manufacturers in Europe (CPME) association, the Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts and the Association of Lithuanian Chemical Industry Enterprises. NEO GROUP has represented Lithuania in the HSBC European Business Awards and conforms to the DNV-GL Management System Certification.
Continuous improvement and innovation is a NEO GROUP value that allows us to maintain our position as the leader in our field, with our product and process development always under appropriate review for the best results for our customers and our shareholders.

In terms of taking responsibility for the health and safety of our employees at work, NEO GROUP can be relied on to take every precaution as well as promoting efficient and effective working practices, with this approach clearly communicated to our teams.

Environmental responsibility is imperative across our production processes and our facilities. NEOPET and NEOPOLYOL are well-known as the responsible, reliable choice for PET resins and polyol requirements. We pay exceptional attention to the highest standard of sustainability regarding raw materials, energy usage and recycling, with the long-term environmental quality of our business as important as short- and medium-term results.

As a respected European PET producer, NEO GROUP is an ambitious partner to multinational and global clients, with ongoing innovative, development plans.

Our Values[:]

Bendruomenė

NEO GROUP yra atsakinga partnerė, kuri aiškiai suvokia savo vaidmenį bendruomenėje. Mes atsakingai žiūrime į savo veiklos poveikį ne tik regiono aplinkai, bet ir platesniu mastu. Stengiamės ne tik atitikti normas, bet ir iš tiesų saugoti aplinką. Diegiame naujas technologijas, taikome geriausius prieinamus gamybos būdus,reguliariai bendraujame su savo kaimynine bendruomene, siekdami užtikrinti, kad mūsų veiklos neigiamas poveikis būtų kuo mažesnis.

Suvokiame, kad pramoninė gamyba turi įtakos vietos bendruomenei ir vietinei aplinkai, todėl NEO GROUP stengiasi imtis visų įmanomų mokslinių, technologinių ir žmogiškųjų priemonių, kad būtų užtikrinta mūsų darbuotojų, kaimyninės bendruomenės ir visos aplinkos sveikata bei saugumas. Išsamią informaciją apie Kokybę, Aplinkos apsaugą, Atliekų tvarkymą ir Saugą įmonėje NEO GROUP galima rasti čia:

Kokybės politika Aplinkos apsaugos politika Darbuotojų saugos ir sveikatos politika Saugos informacija aplinkiniams gyventojams 2020 m. aplinkos apsaugos ataskaita Atliekų tvarkymas Monitoringo ataskaitos Kovos su korupcija ir kyšininkavimu politika

2018-aisiais metais sėkmingai išplėtus gamybinius pajėgumus ir pradėjus produkto gamybą PET3 gamybine linija, UAB NEO GROUP gamykla buvo įtraukta į pavojingų objektų sąrašą, kuriame iš viso 44 objektai (krovos kompanijų, trąšų gamintojų atskiri objektai, degalinės ir pan.).

UAB NEO GROUP į pavojingų objektų sąrašą buvo įtraukta, nes po plėtros gamybos procese padidėjo sunaudojamo aukštatemperatūrinio šilumos nešėjo (tepalo – Therminol 66 ) kiekis.

2021 metų kovo mėn. valstybinė komisija, vadovaujama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, kaip ir kasmet vykdė patikrinimą. Patikrinimą atliko net 8 institucijų atstovai:

 1. Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas.
 2. Valstybinė darbo inspekcija.
 3. Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
 4. Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
 5. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
 6. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
 7. Aplinkos apsaugos departamentas.

Po patikrinimo visų tikrinusių institucijų pateiktose išvadose konstatuota, kad neatitikčių ar pažeidimų nenustatyta.

Kitas patikrinimas numatomas 2022 m.

Metinė PET granulių gamybos apimtis
480 tūkst.
tonų

Šiuo metu NEO GROUP toliau tobulina savo gaminius ir investuoja į gamybą. 2018 m. birželio mėn. buvo paleista trečioji PET gamybos linija, kuri leis paįvairinti ir taip platų produktų asortimentą ir kasmet pagaminti po 480 tūkst. tonų PET granulių. Įmonė stengiasi užtikrinti produkcijos įvairovę, tiekdama savo klientams patvarius, skaidrius ir lengvus gaminius.

Kokybė yra pagrindinis NEO GROUP prioritetas. Mūsų gaminamos PET granulės yra plačiai žinomos dėl savo aukštos kokybės, kurią lemia mūsų nuolatinis tobulėjimas ir plėtros siekis,taip pat dedamos pastangos, kad NEOPET produktas pranoktų lūkesčius. Mes visada stengiamės gaminti ir tiekti aukščiausios kokybės produktus bei suteikti aukščiausio lygio paslaugas.

Padidinus investicijas, NEO GROUP poliolių gamyba 2017 m. balandį gerokai išaugo. Paleidę antrąją gamybos liniją, sukuriančią papildomai 4 500 tonų, dabar mes galime gaminti iki 9 tūkst. tonų poliolių per metus.

Antroji gamybos linija leidžia NEO GROUP gaminti pilnai alifatinius poliolius papildomai su mūsų aromatiniais poliesterio polioliais PET arba ftalio rūgšties anhidrido pagrindu, kas gerokai išplečia NEOPOLYOL produktų asortimentą.

Metinė NEOPOLYOL gamybos apimtis yra
9 tūkst.
tonų

R&D

NEO GROUP siekė ir toliau siekia plėtros ir naujovių, todėl moksliniai tyrimai ir plėtra yra neatsiejami strateginio augimo elementai.

Poliolių ir PET granulių rinkoje svarbu ne tik lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti, bet ir produkcijos patikimumas. Todėl daugelis mūsų tyrimų bei plėtros darbų skirti išlaikyti bei padidinti mūsų pagrindinės NEOPET ir NEOPOLYOL produktų linijos patikimumą, bei pagerinti jų kokybę.

50 M EUR investicija į trečią PET gamybos liniją

Siųsti