O nas

NEO GROUP to nowoczesna dynamicznie rozwijająca się firma, będąca jednym z głównych, europejskich producentów granulatów PET oraz polyoli.

Założona w 2014 roku firma NEOGROUP, jest zlokalizowana w Kłajpedzie, mieście portowym na Litwie. NEO GROUP została założona jako firma produkująca granulat PET do produkcji opakowań dla żywności i napojów. Obecnie NEO GROUP obsługuje prawie 300 klientów z ponad 30 krajów. W 2011 roku NEO GROUP podjęłą się nowej działalności – chemicznego przetwarzania przemysłowych odpadów PET w aromatyczny polyol poliestrowy, aby zapewnić swoim klientom kompleksową i odpowiedzialną obsługę. Nowy produkt – NEOPOLYOL, jest stosowany w produkcji pian termoizolacyjnych, znajdujących szerokie zastosowanie w sektorze budowlanym.

Nasze wartości

  • Otwartość i uczciwość
  • Praca zespołowa i odpowiedzialność pracowników
  • Jakość
  • Innowacje i ciągłe doskonalenie
  • Odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska

Jesteśmy dumni i możemy stwierdzić, że promowana przez naszą firmę zasada otwartości i uczciwości jest wyraźnie zauważana zarówno przez klientów, jak i przez pracowników. Zachęcamy nasz zespół do osiągnięcia optymalnego połączenia umiejętności, innowacji i zdolności produkcyjnych, co ostatecznie staje się wyjątkowym rozwiązaniem dla naszych klientów, opartym na ich rzeczywistych potrzebach. Biorąc pełną odpowiedzialność za rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników, nadal będziemy wdrażać te korzystne rozwiązania.

Wartości, które promuje nasza firma, wskazują na to, że naszym celem jest dążenie do jakości. Odzwierciedlają one także nowoczesne podejście do interoperacyjności, otwartość na opinie,
szukanie rozwiązań oraz otwartą i szczerą komunikację. Jesteśmy zespołem, który dąży do zapewnienia jakości na wszystkich poziomach: od pierwszego kontaktu z klientem po zapewnienie, że produkt jest dostarczany dokładnie zgodnie z wymaganiami. Rozumiemy znaczenie absolutnej niezawodności, dlatego konsekwentnie utrzymujemy nasze działania i obiekty zgodnie z najwyższymi standardami, z zachowaniem zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001.

NEO GROUP jest aktywnym członkiem Komitetu Europejskich Producentów PET (CPME), Izby Przemysłowo-Handlowej w Kłajpedzie oraz Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego. NEO GROUP reprezentowała Litwę w konkursie European Business Awards sponsorowanym przez HSBC i wprowadziła certyfikowany system zarządzania DNV-GL.

Ciągłe doskonalenie i innowacyjność to wartości NEO GROUP, które pozwalają nam utrzymać wiodącą pozycję w naszej dziedzinie. Nasze produkty i procesy są zawsze dobrze odbierane przez naszych klientów i właścicieli. NEO GROUP podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz stosuje skuteczne i wydajne metody pracy, które są dokładnie wyjaśnione naszym zespołom.

Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska jest niezbędna i bardzo ważna w naszych procesach produkcyjnych i naszych obiektach. Powszechnie wiadomo, że produkty z markami NEOPET i NEOPOLYOL kojarzą się z odpowiedzialnym i niezawodnym wyborem granulatu PET i produktu poliol. Szczególną uwagę zwracamy na spełnienie najsurowszych standardów zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania surowców, zasobów energetycznych i wtórnego recyklingu odpadów przemysłowych, przy czym długoterminowa jakość środowiska w naszej działalności jest tak samo ważna jak wyniki krótko- i średnioterminowe.

Jako szanowany europejski producent granulatu PET, NEO GROUP jest ambitnym partnerem międzynarodowych i globalnych przedsiębiorstw, ciągle realizującym innowacyjne plany rozwoju.

Czytaj więcej o naszych wartościach

Społeczność

NEO GROUP jest odpowiedzialnym partnerem, który wyraźnie rozumie swoją rolę w społeczności. Dla nas jest bardzo ważne, jaki wpływ jwywierają nasze działania nie tylko na lokalneśrodowisko, ale także w skali szerszej. Regularnie komunikujemy się z naszymisąsiadami, gdyż dążymy do zminimalizowania wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko.

„Wiemy, że produkcja przemysłowa ma wpływ na lokalną społeczność oraz środowisko. Dlatego NEO GROUP jest zaangażowana w podejmowanie wszelkich możliwych naukowych, technologicznych i ludzkich działań w celu poszanowania i zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, sąsiadów i naszego otoczenia.
Więcej informacji na temat jakości, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i bezpieczeństwa w firmie NEO GROUP można znaleźć poniżej:”

Polityka jakości Polityka ochrony środowiska Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Informacje dotyczące bezpieczeństwa Sprawozdanie dotyczące środowiska Gospodarka odpadami

Roczna wielkość produkcji granulatu PET wynosi
480 000
ton

Dzisiaj NEO GROUP kontynuuje doskonalenie swoich produktów i inwestuje w produkcję. Uruchomienie trzeciej linii produkcyjnej granulatu PET odbyło się w czerwcu, 2018 roku. Dzięki temu planowane jest zwiększenie portfolio produktów, a roczna wielkość produkcji granulatu PET wzrośnie do 480 000 ton. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić różnorodność produktów i dostarczać swoim klientom produkty najwyższej jakości.

Jakość jest najwyższym priorytetem NEO GROUP. Wytwarzany przez nas granulat PET jest powszechnie znany jako produkt najwyższej jakości. NEO GROUP angażuje się w ciągłe doskonalenie i rozwój, jak również wysiłki, aby NEOPET nie tylko spełniał, ale też przewyższał oczekiwania klientów. Zawsze staramy się produkować i dostarczać najwyższej jakości produkty, oraz zapewniać serwis na najwyższym poziomie.

Dzięki inwestycjom w fabrykę polioli w kwietniu 2017 roku, znacznie wzrosła produkcja tego produktu. Wraz z uruchomieniem drugiej linii produkcyjnej, która generuje dodatkowe 4 500 ton, możemy obecnie produkować do 9 000 ton polioli rocznie.

Druga linia produkcyjna do produkcji polioli pozwala firmie NEO GROUP wytwarzać w pełni alifatyczne poliole razem z naszymi dobrze znanymi aromatycznymi poliolami poliestrowymi na bazie PET lub bezwodnika kwasu ftalowego, co znacznie rozszerza portfolio produktów NEOPOLYOL.

Roczna wielkość produkcji NEOPOLYOL wynosi
9 000
ton

R&D

NEO GROUP ciągle koncentruje się na rozwoju i innowacjach, gdyż badania i rozwój są integralną częścią naszego strategicznego wzrostu.

Dla rynku polioli i granulatu PET charakterystyczna jest elastyczność i niezawodność, dlatego też wiele naszych działań badawczo-rozwojowych ma na celu utrzymanie i poprawę niezawodności i jakości naszej podstawowej linii produkcyjnej NEOPET i NEOPOLYOL.

50 M EUR inwestycja w trzecią linię produkcyjną

Wyślij