Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest i będzie integralną częścią działalności NEO GROUP. Nieustannie dążymy do ograniczenia wpływu na środowisko, które wywiera nasza działalność produkcyjna, działania w zakresie magazynowania, transportu i ponownego wykorzystania. Nieustannie analizujemy wpływ na środowisko jaki wywierają wszystkie procesy naszej działalności, dzięki czemu możemy być pewni, że działamy maksymalnie wydajnie i odpowiedzialnie.

Ranking społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), listopad 2018 r.  

NEO GROUP została oceniona przez EcoVadis w kategorii produkcji podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuków syntetycznych w formach podstawowych. Porównując z innymi dostawcami, według wszystkich aspektów ocenianych w platformie EcoVadis, UAB NEO GROUP znajduje się w poszczególnych kategoriach na nastepujących pozycjach:

Ochrona środowiska: w TOP 2 proc. dostawców, ocenianych przez EcoVadis w danej kategorii.

Praktyka zatrudnienia: w TOP 23 proc. dostawców, ocenianych przez EcoVadis w danej kategorii.

Uczciwe prowadzenie działalności: w TOP 3 proc. dostawców, ocenianych przez EcoVadis w danej kategorii.

Zrównoważone zamówienia: w TOP 7 proc. dostawców, ocenianych przez EcoVadis w danej kategorii.

Ogólnie, wśród innych producentów tego sektora: w TOP 2 proc. wśród tych dostawców, którzy byli oceniani przez EcoVadis w danej kategorii.

Ogólnie, wśród firm wszystkich branż ocenianych przez EcoVadis: w TOP 1 proc. dostawców, ocenianych przez EcoVadis we wszystkich kategoriach.

Wszystkie składniki produktów NEO GROUP
sąw pełni przetwarzalne

Podstawowądziałalnością NEO GROUP jest produkcja granulatu PET. Cenimy ten materiał ze względu na fakt, że jest on łatwo i najczęściej poddawany recyklingowi do wtórnego zastosowania, ponieważ wszystkie części składowe produktu są w pełni zdatne do wtórnego zastosowania. Główny surowiec produktu PET pochodzi z ropy, jednak materiały opakowaniowe z PET są uznawane za przyjazne dla środowiska.

Produkcja granulatu NEOPET FR, dedykowanego dla metody szybkiego nagrzewania (FR) jest dowodem aktywnej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Produkty NEOPET FR są wydajne, oparte na wysokiej technologii. Dalsza praca z tym produktem w zakładach produkcyjnych naszych klientów pomaga oszczędzać energię i zmniejsza ilość emisji dwutlenku węgla do atmosfery ; Stosowana jest również udoskonalona technika formowania podczas rozdmuchiwania końcowego produktu.

NEO GROUP współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi firmami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji opakowań i budownictwa, pomagając im tworzyć odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska. Klienci mogą być pewni, że współpraca z NEO GROUP i wybór produktów o takich znakach handlowych jak NEOPET i NEOPOLYOL to wspaniałe rozwiązanie na dziś i na jutro, ponieważ we wszystkich procesach naszej działalności kierujemy się przesłankami ekologicznymi.

Zrównoważony rozwój jest i będzie integralną częścią działalności NEO GROUP. Nieustannie dążymy do zminimalizowania wpływu na środowisko, które wywiera nasza działalność produkcyjna, magazynowanie, działania w zakresie transportu i ponownego wykorzystania. Nieustannie analizujemy wpływ na środowisko jaki wywierają wszystkie procesy naszej działalności, dzięki czemu możemy być pewni, że działamy maksymalnie wydajnie i odpowiedzialnie.

NEO GROUP dokłada maksymalnych starań, aby działać w sposób zrównoważony, ponieważ jest to nie tylko formalny wymóg, ale także jedyne słuszne podejście. Jesteśmy dumni z naszych wysokich standardów. Najlepszym dowodem tego, że spełniamy swoje zobowiązanie co do jakości, jest imponująca liczba osiągnięć, które potwierdzają nasze zaangażowanie w ekologiczną społeczną odpowiedzialność.

Szczególną uwagę poświęcamy środowisku w zakładzie produkcyjnym i biurze, zapewniając długoterminowe bezpieczeństwo naszego personelu i środowiska, naszych okolicznych gmin oraz w szerszym znaczeniu całej planety. Liczba innowacji naukowych i technologicznych wdrażanych przez NEO GROUP stale rośnie, jednak cel pozostaje ten sam – zapewnienie społecznej odpowiedzialności ekologicznej, abyśmy mogli dalej ulepszać nasze procesy i metody pracy.

NEO GROUP współpracuje z sąsiadami, aby skutecznie przekazywać istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Odpowiedzi i więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej:

Informacje w zakresie bezpieczeństwa  Sprawozdanie dotyczące środowiska (ENG) Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami

Od 2011 roku NEO GROUP produkuje poliole o znaku handlowym NEOPOLYOL. To kolejny dowód na to, że rozwijając nasz biznes przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju. Takie strategiczne podejście związane z wdrożeniem recyklinguchemicznego, w celu wtórnego wykorzystania przemysłowych odpadów PET, pozwala nam zrealizować kompleksowe, odpowiedzialne i niezawodne rozwiązania. Najczęściej poliole są stosowane w przemyśle bydowlanym, jednak nie mniej popularne są także w innych sektorach, w których stosuje się poliuretan, np.w przemyśle obuwniczym i motoryzacyjnym.

NEO GROUP z dumą oświadcza, że aktywnie uczestniczy w realizacji krajowego planu wdrażania zasobów energii odnawialnej, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii na Litwie. Nasza firma wspiera dyrektywę 2009/28/WE, której celem jest zmniejszenie zależności kraju od importowanych paliw kopalnych, zapewniając niezawodność dostaw energii. Istnieje kilka sposobów osiągnięcia tego celu. Najważniejszym z nich jest budowa i eksploatacja własnej kotłowni biopaliwowej (wówczas zużycie gazu ziemnego można zmniejszyć o niemal 70%, jednocześnie zmniejsząsię emisje CO2 do atmosfery – od 40 000 ton w 2013 r. do 12 000 ton w 2016 r.). NEO GROUP również zdecydowanie popiera tę dyrektywę poprzez korzystanie z lokalnych zasobów biopaliwa i tworzenie nowych miejsc pracy.

NEO GROUP pracuje nad międzynarodowym projektem SYMBIOPTIMA. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie ogólnej ekologiczno-społecznej odpowiedzialności za procesy przemysłowe, biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Więcej informacji na temat projektu SYMBIOPTIMA można znaleźć na stronie www.symbioptima.eu

www.symbioptima.eu

Wyślij