Tvari plėtra

Socialinė ekologinė atsakomybė yra neatsiejama NEO GROUP veiklos dalis. Mes nuolatos stengiamės mažinti poveikį aplinkai, kurį sukelia mūsų gamybos procesai, laikymo būdai, gabenimas ir perdirbimas. Nuolatos analizuojame visų mūsų veiklos procesų poveikį aplinkai, todėl galime būti tikri, kad dirbame maksimaliai efektyviai ir atsakingai.

Įmonių socialinės atsakomybės (CSR) reitingas, 2018 m. lapkritis  

„EcoVadis“ įvertino UAB NEO GROUP pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamybos kategorijoje. Palyginti su kitais tiekėjais pagal visus „EcoVadis“ platformoje vertintus aspektus UAB NEO GROUP įeina į šias kategorijas:

Aplinkos apsauga: TOP 2 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Darbo praktika: TOP 23 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Sąžininga verslo praktika: TOP 3 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Stabilūs pirkimai: TOP 7 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Bendrai tarp kitų šio sektoriaus tiekėjų gamintojų: TOP 2 proc. tų tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino šioje kategorijoje.

Bendrai tarp visų pramonės sektorių įmonių, kurias vertino „EcoVadis“: TOP 1 proc. tiekėjų, kuriuos „EcoVadis“ vertino visose kategorijose.

Visi NEO GROUP produktų elementai yra
pilnai perdirbami

Pagrindinė NEO GROUP veiklos sritis yra PET granulių gamyba. Šis produktas yra vertinamas dėl to, kad yra lengvai ir dažniausiai perdirbamas antriniam naudojimui, kadangi visos sudedamosios produktų dalys tinka antriniam naudojimui. Nors pagrindinė žaliava yra gaunama iš naftos, tačiau pakavimo medžiagos iš PET yra pripažintos kaip labiausiai tausojančios aplinką.

PET granulių gamyba greito kaitinimo būdu (ang. FR – Fast Reheat) – tai dar viena NEO GROUP veiklos rūšis, kurią vykdant taip pat yra aktyviai įgyvendinamas socialinės ekologinės atsakomybės principas.NEOPET FR produktai yra efektyvūs, paremti aukštosiomis technologijomis. Taip taupoma energija ir sumažinamas į atmosferą išmetamų CO2 emisijų kiekis mūsų klientų gamybos įmonėse ir patobulinama preformų pūtimo technika.

NEO GROUP bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis, veikiančiomis pakuočių gamybos ir statybos srityje, padeda joms formuoti atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą. Klientai gali būti tikri, kad bendradarbiavimas su NEO GROUP ir tokių prekių ženklų kaip NEOPET ir NEOPOLYOL pasirinkimas yra protingas šiandienos ir rytdienos sprendimas, nes mes dirbame laikydamiesi aplinkosaugos principų visuose savo veiklos procesuose.

Tvari plėtra yra neatsiejama NEO GROUP veiklos dalis. Mes nuolatos stengiamės mažinti poveikį aplinkai, kurį daro mūsų gamyba, sandėliavimas, gabenimas ir antrinis panaudojimas. Nuolatos analizuojame visų mūsų veiklos procesų poveikį aplinkai, todėl galime būti tikri, kad dirbame maksimaliai efektyviai ir atsakingai.

NEO GROUP laikosi socialinės atsakomybės principo, nes tai ne tik formalus reikalavimas, bet ir vienintelis teisingas požiūris. Mes didžiuojamės savo aukštais standartais, o geriausiai mūsų įsipareigojimą kokybei patvirtinana mūsų tvarios plėtros sertifikatai ir įvertinimai.

Ypatingą dėmesį skiriame aplinkai gamybos patalpose bei biure, užtikrindami ir ateityje mūsų darbuotojų, bei aplinkos, o plačiąja prasme – ir visos planetos, saugumą. NEO GROUP diegiamų mokslinių ir technologinių naujovių skaičius nuolatos auga, o tikslas nesikeičia – užtikrinti socialinę ekologinę atsakomybę ir tvarią plėtrą, kad galėtume ir toliau tobulinti savo darbo procesus bei metodus.

NEO GROUP bendradarbiauja su kaimynais, kad galėtų efektyviai informuoti apie saugumą, atliekų tvarkymą ir aplinkosaugą.

Išsamios ataskaitos ir daugiau informacijos šia tema galima rasti žemiau:

Saugos informacija  Aplinkos apsaugos ataskaita Atliekų tvarkymas

Nuo 2011 metų NEO GROUP gamina poliolį, kurio prekės ženklas yra NEOPOLYOL. Tai dar vienas įrodymas, kad plėtodami savo verslą laikomės socialinės ekologinės atsakomybės principų. Šis strateginis požiūris, susijęs su cheminio perdirbimo įdiegimu antriniam PET atliekų panaudojimui, leidžia mums įgyvendinti visapusišką, atsakingą ir patikimą sprendimą. Labiausiai poliolis tinkamas statybos pramonėje, tačiau šiuo produktu domimasi ir kituose sektoriuose, kuriuose naudojamas poliuretanas, pavyzdžiui, avalynės ir automobilių pramonėje.

NEO GROUP didžiuojasi galėdama aktyviai dalyvauti vykdant Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planą, turintį didelės svarbos plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius Lietuvoje. Mūsų įmonė remia direktyvą 2009/28/EB, kuria siekiama sumažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, užtikrinant jos energijos tiekimo patikimumą. Šio tikslo siekiama keliais būdais. Pats reikšmingiausias iš jų – nuosavos biokuro katilinės statyba ir jos eksploatavimas (gamtinių dujų vartojimo sumažinimas beveik 70 proc., taip pat gerokai sumažėjo į atmosferą išmetamo СО2 kiekis – nuo 40 000 tonų 2013 m. iki 12 000 tonų 2016 m.). NEO GROUP taip pat ryžtingai remia šią Direktyvą naudodama vietinius biokuro išteklius ir kurdama naujas darbo vietas.

NEO GROUP dirba įgyvendindama tarptautinį projektą SYMBIOPTIMA. Visuotinis projekto tikslas – padidinti bendrąją socialinę ekologinę atsakomybę už pramonės procesus, atsižvelgiant į ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos aspektus. Daugiau informacijos apie projektą SYMBIOPTIMA galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje:

SYMBIOPTIMA projekto rezultatai

Siųsti